این طرح بندی سه ستونه با محتوا است که در سمت چپ نمایش داده می شود که بیشتر برای سایتهای وبلاگ مناسب است. در ستون راست، می توانید ماژولی با اطلاعاتی برای محتوای اصلی قرار دهید. عرض ستون های کناری از طریق پارامترهای قالب به سادگی قابل تغییر است.

همه موقعیت های قالب را ببینید