See other templatesSee other templates
Menu
 • حمله قلبی

 • JasonChen
 • آهنگ ها: 10
 • بازدیدها: 3735
 • نظرات: 135
 • ازت متشکرم کاملیا

 • Kris Allen
 • آهنگ ها: 10
 • بازدیدها: 3735
 • نظرات: 135
 • سرود خوانده شده

 • SnoopDogg
 • آهنگ ها: 10
 • بازدیدها: 3735
 • نظرات: 135
 • عشق راستین

 • Kimmese
 • آهنگ ها: 10
 • بازدیدها: 3735
 • نظرات: 135

تمام قالب های جوملاشاین از طریق پارامترهای قالب به سادگی قالب پیکربندی هستند. در صفحه تنظیمات قالب بیشتر از 40 پارامتر قالب خواهید یافت که در گروه های منطقی برای عملیات مناسب مرتب شده اند.

Over 40 parameters to pick up


تنظیم پارامترها بدون هیچ اشتباه و سردرگمی

اغلب پارامترها طوری طراحی شده اند که به سادگی می توانید بدون هیچ سردر گمی از اینکه کدام مقدار را تعریف کنید، گزینه ای را انتخاب کنید. همه پارامترها دارای متن توضیحی هستند که برای درک ساده تر تعبیه شده اند.

Parameters to control layout dimensions
پارامترهایی برای کنترل ابعاد طرح بندی

Parameters to control colors & styles
پارامترهایی برای کنترل رنگ ها و سبک ها

برو بالا